BELGELERİMİZ

Yetki Belgesinin tanımı, başvuranlarda ve araçlarda aranan şartlar

 • C3 yetki belgesi, uluslararası ve yurtiçi ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.
 • C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıt ile toplam 50 ton taşıma kapasitesine ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 • C3 türü yetki belgesi almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • C3 yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. C3 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • C3 yetki belgesi için asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz.
 • C3 yetki belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 • C3 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
 • Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • C3 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.
 • C3 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • C3 yetki belgesi kapsamında ki araçların yurtdışı taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetlerinde psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
P-Mak Nakliyat
P-Mak Nakliyat
P-Mak Nakliyat